Algemene bepalingen

“Ik aanvaard de algemene bepalingen van de stages”

 

  • Verzekering : alle kinderen die ingeschreven zijn aan de Kraainem Academy zijn verzekerd door de club van Kraainem et blijven onder de verantwoordelijkheid van de vzw tijdens alle activiteiten.
  • Academy verlaten : een schriftelijke toelating van de ouders zal worden geëist  als het kind de activiteiten zelf wil verlaten.
  • Terugbetaling : enkel op vertoon van een medisch attest of door overmacht.
  • Foto’s en/of video’s : Kraainem Academy zou foto’s of video’s van uw kind kunnen maken tijdens de activiteiten en deze gebruiken in communicatiemiddelen zonder beperking in de tijd. Als u niet wenst dat uw kind gefotografeerd wordt of in video’s voorkomt tijdens de activiteiten, kan u dit de eerste dag van de activiteit meedelen door middel van een brief.
  • Verlies en diefstal : Kraainem Academy weigert alle verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen.
  • Annulatie : Kraainem Academy behoudt zich het recht een sportactiviteit (voetbaltraining)  te annuleren als de weersomstandigheden ons daartoe dwingen, in dat geval zou het vervangen worden door een andere ludieke activiteit.
  • Inschrijving :  De inschrijving wordt pas als geldig beschouwd nadat het volledige bedrag  gestort is geweest, dit moet gebeurd zijn geweest vooraleer de stages van start zijn gegaan. Wij behouden ons het recht om een inschrijving niet toe te laten.
  • Groepen : De kinderen zullen in klassen worden verdeeld op basis van hun taalkennis en in voetbalgroepen op basis van hun leeftijd. Kraainem Academy behoudt zich het recht een kind van groep of van activiteit te laten veranderen in het geval deze niet in staat is om het niveau te volgen.

 

 

Algemene bepalingen | Menu

Contact:
Benjamin Renauld
Tel. 0498/14.26.70
kraainemacademy (@) gmail.com

PARTNERS