Initiatief Jonge Vluchtelingen

Voetbalclub Kraainem Football heeft in september 2015 beslist om een initiatief te nemen ten gunste van de integratie van jonge vluchtelingen die in ons land asiel zoeken.

Elke week ontvangt de club jongeren afkomstig uit het FEDASIL centrum van Sint-Pieters-Woluwe, zij komen in groepen van 5 à 10 jongeren op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Zij krijgen er voetbaltrainingen van een gediplomeerde coach, een basiscursus Franse les gegeven door vrijwillige leerkrachten en krijgen een maaltijd en een volledige voetbaluitrusting aangeboden door de club.

Dit project berust op de samenwerking tussen de voetbalclub van Kraainem en het FEDASIL centrum van Sint-Pieters-Woluwe.

Die samenwerking is in september 2015 van start gegaan en zal voortduren tot het einde van het voetbalseizoen, in mei 2016.

Dit project heeft als doel om de opvang en de integratie van deze jonge migranten, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, in ons land te vergemakkelijken door de regelmatige beoefening van sport en het volgen van Franse les.

Deze actie blijkt een succes te zijn, zowel voor de club (die enerzijds bevestigt dat ze in staat is om jongeren te ontvangen en anderzijds verder gaat in haar integratiebeleid voor jongeren afkomstig uit verschillende landen en culturen: Kraainem Football telt 350 jongeren afkomstig uit 42 verschillende landen) en voor de jonge niet-begeleide asielzoekers (die hun eerste stappen zetten in hun gastland).

Ze verdient om meer aandacht te krijgen maar ook om een voorbeeld te zijn van goede praktijken die inspirerend zou kunnen zijn voor anderen die hetzelfde model zouden toepassen of het zouden bijwerken met een aantal aanpassingen volgens de lokale realiteit.

Ze verenigt verschillende aspecten die ons noodzakelijk lijken in de actuele moeilijke context om opvang- en lokalisatieplannen, die beslist werden op het Europese of nationale niveau, in de praktijk toe te passen: een nauwe samenwerking tussen de opvangcentra voor vluchtelingen, de lokale vertegenwoordigers (dit project wordt actief ondersteund door de gemeente Kraainem), verenigingen (sportief, cultureel, educatief,…) van het lokale maatschappelijk middenveld.

Ze beschikt ook over de materiële steun van het bedrijf ENGIE, van de Football + Foundation van de Belgische voetbalbond, de Koning Boudewijn­stichting en van de think tank Sport and Citizenship.

Contact: Benjamin Renauld: 0498/14.26.70, benjamin_renauld@hotmail.com

initiative jeunes réfugiés

SPONSORS